Skip to main content
Verzuim vraagt om deskundigen als het gaat om arbeid, ziektewet en re-integratie.

Zoek je een arbeidsdeskundige of specialist voor arbozaken en verzuim?

Zorgt het huidige ziekteverzuimbeleid voor frustraties, zowel bij jou als bij jouw medewerkers?

Dan is het tijd voor MAACwerk – ’t beste in beter worden!

MAACwerk is jouw onafhankelijk specialist op het gebied van arbeidsdeskundige, arbo- en verzuimzaken. Een sparringpartner voor ondernemers die ziekteverzuim willen voorkomen én behandelen. Voor het Midden- en Klein Bedrijf, instellingen, profit en non-profit sector in Limburg, maar ook daarbuiten.
 • Zorgt het huidige ziekteverzuimbeleid voor frustraties, zowel bij jou als bij jouw medewerkers?
 • Kost het monitoren van het ziekteverzuim (bijna) dagelijks meer van jouw kostbare tijd?
 • Sta je tegenover in plaats van naast jouw casemanager en mis je haar/zijn proactieve instelling?
MAACwerk pakt aan en door met aandacht voor iedere specifieke situatie: Het is pas goed als het ook daadwerkelijk goed is!
MAACwerk staat voor:
 • Zorg uit handen nemen op het gebied van arbeidsdeskundige- en arbozaken.
 • Efficiënte, effectieve en persoonlijke begeleiding van ondernemers en hun medewerkers.
 • Korte, heldere communicatielijnen.
 • Geen standaarden, maar individueel toegespitst.
 • Ruime kennis en werkervaring.
 • Geen 9 tot 17 mentaliteit.
 • Kosten besparen met een helder kostenplaatje vooraf.

Je zoekt een arbeidsdeskundige

Bij een arbeidsdeskundig onderzoek doet de Arbeidsdeskundige onderzoek naar de werksituatie van een zieke of arbeidsongeschikte werknemer. Op die manier krijgt de Arbeidsdeskundige inzicht in de mogelijkheden, de beperkingen, de geschiktheid van de werkplek en de restverdiencapaciteit van de medewerker.

Je zoekt een verzuimbegeleider

Iedere verzuimsituatie is uniek en vraagt om maatwerk. En bij verzuim van een zieke werknemer geldt dat zeker. Met een goede, professionele begeleiding en een sparringpartner kan verzuim voorkomen worden. En op de passende wijze behandeld worden.Naast begeleiding omtrent verzuim biedt MAACwerk ook begeleiding op HR-gebied.

Plan nu een GRATIS PEP.TALK met MAACwerk

Heeft jouw organisatie te maken met een (te) hoog percentage (langdurig) ziekteverzuim? Heb je te weinig tijd om zelf te onderzoeken hoe je de dilemma’s kunt oplossen? Verwacht je hoge kosten om een gezond personeelsbeleid te creëren?
Wacht dan niet langer en plan nu jouw GRATIS PEP.TALK!

Snel inzicht in de Wet verbetering
Poortwachter door MAACwerk

Met het stappenplan Wet verbetering Poortwachter van MAACwerk kun je per dossier duidelijk de te nemen stappen helder krijgen en weet je per dossier meteen wat je volgende stap moet zijn. MAACwerk voorziet je graag van het stappenplan Wet verbetering Poortwachter.

Wat zeggen onze klanten?

 • Na twee jaar ziekte bleven er diverse vragen onbeantwoord voor mij. Ik kon de antwoorden niet duidelijk krijgen waarbij UWV de zaak vanuit hun kant bekijkt en werkgever vanuit zijn kant. Op dat moment kwam ik via via in aanraking met Maacwerk. Hier heb ik in een paar gesprekken al duidelijkheid gekregen wat wel en wat niet. Ook de doorverwijzing naar een arbeidsrechten advocaat heeft mij veel rust gegeven. Op dit moment zit ik in een situatie dat ik de diensten van Maacwerk, niet direct nodig heb maar ik verwacht in de toekomst zeker nog gebruik te maken van de diensten van Maacwerk. Ik kan iedereen Maacwerk aanbevelen als je door het UWV of werkgevers papierwerk de uitweg niet meer ziet.
  H. uit Roggel
 • Bij mij werd in de zomer van 2017 geconstateerd dat ik kanker had. Na alle behandelingen en operatie kwam ik erachter dat ik veel klachten had overgehouden zoals vermoeidheid, concentratieproblemen, niet op woorden kunnen komen, en nog diverse andere klachten. Hierin kwam geen verandering in. Verder was mijn werkgever ook niet echt met me bezig, en liet bijna niets van zich horen. ik was op dat moment al meer dan één jaar en 4 maanden ziek In het najaar van 2018 ben ik via mijn echtgenoot in contact gekomen met Carla Peters van Maacwerk om mij te begeleiden met de gesprekken bij de bedrijfsarts, arbeidsdeskundige, en het UVW. Carla is een kundige vrouw die goed op de hoogte is van de regels bij de bedrijfsarts, arbeidsdeskundige en UVW. Zij heeft mij fantastisch begeleid met de voorbereiding van de gesprekken bij deze instanties. Zij gaat ook met je mee. Verder controleert zij alle verslagen en brieven welke van de bedrijfsarts en UVW afkomen. Mochten er zaken niet goed instaan, dan neemt zij met jouw instemming eventueel contact met de instantie op. Verder heeft zij ook veel contacten met bedrijven mocht je je eigen werk niet meer kunnen doen. De begeleiding door Carla heeft voor mij heel veel betekend. Zij heeft mij zeer professioneel door deze instanties heen geloodst. Zelf was mij dat gezien mijn beperkingen nooit gelukt, en de begeleiding heeft mij veel rust gebracht. Daarom beveel ik Carla Peters van Maacwerk zeer aan bij de begeleiding tijdens het ziekteverzuim naar ander werk of naar een WIA uitkering.
  C.G.
 • Ik werd ziek! Vele jaren geleden al, maar wilde hier eigenlijk niets van weten. Werkte gewoon door maar fysiek ging ik steeds verder achteruit. Op een gegeven moment moest ik mij gedeeltelijk ziekmelden. In de periode daarna ging ik fysiek steeds verder achteruit. Iedere keer noodgedwongen een versnelling terugschakelen…..iedere keer weer een aantal uren minder werken. Totdat op een gegeven moment – anderhalf jaar later – de koek helemaal op was. Een volledige ziekmelding volgde. Medische diagnoses werden gesteld en de vooruitzichten op herstel waren onzeker. Dan zit je ziek thuis, na 25 jaar keihard en met veel plezier gewerkt te hebben. Je hele toekomst onzeker. Hoe moet dat verder? Veel vragen, weinig antwoorden.

  Op een gegeven moment kwam ik Carla tegen. We kende elkaar van vroeger en een praatje volgde. Na haar verteld te hebben van mijn hele situatie zei ze resoluut “Ik kan je helpen!”. Ik herinner het mij nog als de dag van gisteren. Haar reactie was voor mij een openbaring en voor het eerst in lange tijd had ik het gevoel dat ik er niet alleen voorstond. Carla was in die tijd net gestart met MAACwerk en nodigde mij uit om onder het genot van een kopje koffie mijn verhaal uitvoerig te komen vertellen. Dit was naar nu blijkt het begin van een lange en intensieve samenwerking waarbij haar advisering van grote waarde is geweest!

  Een werkgever die met enige regelmaat updates van je ziekte wenst, re-integratieplannen die opgesteld moeten worden, bezoeken aan bedrijfsartsen, een uitkering aanvragen, keuringen bij verzekeringsartsen van het UWW, etc. Allemaal zaken die op je afkomen terwijl je je handen vol hebt aan ziek zijn. De deskundigheid van Carla heeft voor structuur, duidelijkheid en rust gezorgd in dit hele proces. Daarbij heeft de menselijke aandacht die ik in dit hele proces van haar heb gekregen er mede voor gezorgd dat ik weer meer vertrouwen kreeg in de toekomst.

  Door haar kennis op gebied van re-integratie, arbeidsongeschiktheid, de weg weten in een voor een leek ondoorgrondelijk web van regels omtrent ziek zijn, maar vooral haar onuitputtelijke motivatie om mensen écht te willen helpen, heeft Carla mij enorm geholpen in het hele traject. Inmiddels ben ik helaas volledig afgekeurd maar heb mede dankzij de inspanningen van Carla vrede met de situatie en kan mij nu richten op de zaken die ik wél nog kan!
  Ivo
 • Carla Peters heeft mij 1,5 jaar uitstekend geholpen tijdens het re-integratie traject. Dankzij haar professionele werkwijze en jarenlange ervaring hebben we het hoogst haalbare resultaat geboekt. Ik ben haar erg dankbaar en zou iedereen een samenwerking met MAACwerk aanraden.
  I.H.
 • Een langdurig zieke werknemer, voor veel (kleine) ondernemers een “ver van mijn bed-show”. Maar ook wij kregen er helaas mee te maken. De arbodienst werd ingeschakeld en wij dachten dat we de noodzakelijke acties hadden uitgevoerd. Tot ik op een informatieavond was over ziekte bij werknemers, georganiseerd door Carla Peters van MAACWerk. Naarmate Carla meer vertelde, werd het mij steeds duidelijker dat er wettelijk gezien toch echt heel veel bij komt kijken omtrent een langdurig zieke werknemer. Dat was toch wel schrikken.

  Gelukkig bood Carla haar hulp aan en zijn we een paar dagen later samen om tafel gaan zitten om alles te bespreken en de “gemiste” acties alsnog te regelen. Achteraf maar goed ook, want de werknemer is 2 jaar lang ziek gebleven. Gedurende deze 2 jaar heeft Carla ons bijgestaan met haar deskundigheid. Hiervoor zijn we haar erg dankbaar. Vandaar dat wij Carla ook al aan meerdere collega’s hebben aangeraden!
  Manja Niessen – Foot-vision podotherapie
 • De begeleiding van Carla was super. In de situatie waar ik in zat werd ik van het kastje naar de muur gestuurd. Maar dankzij Carla werd ik goed geholpen en kreeg ik een helder en duidelijk beeld van alles. Ik heb geleerd om mij niet zomaar te laten afschepen en op mijn strepen te staan.
  Sanne Strous
 • Heeft U problemen met het UWV, neem dan contact op met Mevrouw Peters van MAACwerk, ze heeft mij heel goed terzijde gestaan bij de bezoeken aan de artsen van het UWV, heeft mij rust gegeven en geholpen met het indienen van een bezwaarschrift, toen ze mij ten onrechte geschikt vonden om weer te gaan werken in mijn oude beroep. Dus heb goede hulp nodig, dan is MAACwerk de plaats waar je moet zijn.
  Frans
 • Beste Carla, Hartelijk bedankt voor je steun en expertise in mijn lange weg naar de uiteindelijke afkeuring bij het UWV. Het was moeilijk voor mij om na tweeënveertig jaar werken en na twee jaar ziektewet de juiste wegen te bewandelen bij de verschillende instanties. Al de onzekerheden en de vele vragen die ik had. Maar… ik hoefde jou maar te bellen ik werd met raad en daad bijgestaan, een hele geruststelling. In het voortraject toetste je de juiste formulering bij de papieren die ik moest ondertekenen, bij de gesprekken bij het UWV ging je mee, en gaf me de juiste adviezen. Ik zou iedereen aanraden om contact op te nemen met Maacwerk, want ik had niet beter terecht kunnen komen.
  Hub Smolenaers
 • 3 jaar geleden kwam ik in de lastige situatie terecht dat ik ziek thuis zat en dat mijn bedrijf waar ik werkte ermee stopte. Dan kom je terecht in een voor mij onoverzichtelijke papiermassa van UWV, ARBO en het hele ontslagproces. Gelukkig heeft iemand mij in contact gebracht met Carla Peters van MAACwerk. Na ons eerste gesprek bij mij thuis kon ze al een hele hoop onzekerheid bij mij wegnemen. Ze staat altijd voor je klaar en gaat zelfs mee met alle belangrijke gesprekken bij bijv. ARBO en UWV. Door haar deskundigheid en doelgerichtheid heb ik in het hele proces alle vertrouwen gehad in MAACwerk.
  R. uit Roggel
 • ZIEK! Werkgever, Arbo, UWV, Reintegratie. Ik zag door de bomen het bos niet meer en ben via via bij Maacwerk terecht gekomen. Bij het eerste gesprek aan huis voelde het direct vertrouwd. Ik heb Maacwerk als heel professioneel, doelgericht met veel verstand van zaken en toch heel persoonlijk en meelevend ervaren. Maacwerk is altijd bereikbaar of het nu telefonisch of via de mail is je krijgt altijd snel een antwoord terug. Door de deskundige begeleiding van Carla Peters heb ik me gedurende het hele proces meer kunnen richten op mijn herstel.
  R.B.