Skip to main content

Het arbeidsdeskundig onderzoek: kansen voor werkgever én werknemer

Het arbeidsdeskundig onderzoek: kansen voor werkgever én werknemer

In de vorige editie van Vivere magazine hebben we kennis gemaakt met Carla Peters van MAACwerk. Carla is, als register arbeidsdeskundige, bijna dagelijks bezig met het in kaart brengen van onder andere de re-integratie mogelijkheden van zieke werknemers. Dit kan binnen de huidige functie zijn, maar dat hoeft niet. Hierbij is het zaak om alle kansen in beeld te brengen. Als register arbeidsdeskundige vertaalt Carla, door haar expertise en ervaring, de gewijzigde toekomstmogelijkheden van de zieke werknemer naar een succesvol perspectief voor zowel werkgever als werknemer.

Kansen zien en benutten, met respect voor omgevingsfactoren, biedt de werknemer de mogelijkheid zijn horizon te verbreden. De werkgever voldoet hiermee vervolgens op zijn beurt aan de re-integratieplicht, welke gesteld wordt binnen de wettelijke kaders.

Samen op zoek naar die kansen, die de oplossing bieden

De Wet verbetering Poortwachter, waarin de rechten en plichten van de werkgever én werknemer zijn vastgelegd, vormt het kader voor het arbeidsdeskundig onderzoek. Carla zet de belasting van de functie af tegen de belastbaarheid van de werknemer. Als blijkt dat de psychische en/of fysieke belasting hoger is dan de capaciteit van de werknemer en hiermee een permanente onbalans veroorzaakt, begint haar werk.

Om een gedegen advies te kunnen presenteren bezoekt ze de werkplek van de zieke werknemer en heeft ze, indien noodzakelijk, contact met de bedrijfsarts. Carla zegt hierover zelf: “Persoonlijk contact met de zieke werknemer en de werkgever speelt een belangrijke rol. Ik kijk naar wie er voor mij zit, wat diegene bezighoudt en wat diegene nodig heeft. Iedere situatie verdient daarbij openheid van zaken en maatwerk. ”

Opstap naar een nieuwe, succesvolle toekomst

Het gebeurt ook dat Carla adviseert om de zieke werknemer een andere (minder belastende) werkplek aan te bieden, waar mogelijk binnen het bedrijf of anders bij een andere werkgever. Dit betekent vaak meer onrust voor de zieke werknemer in een toch al onzekere tijd. Carla benadrukt dat dit hét moment is om in een open gesprek de mogelijkheden tot heroriëntatie te bekijken. Carla zegt: “Toekomstmogelijkheden afwegen en keuzes maken vraagt veel aandacht. In een persoonlijk gesprek komen voor de desbetreffende zieke werknemer alle mogelijkheden op tafel. Het doel van zo’n gesprek is om een minder belastende werkplek te kunnen vinden, waar de werknemer weer op zijn plek is. Om vervolgens weer een gezonde leef-werk balans te hervinden.

Belangrijk aandachtspunt voor de werkgever

In de praktijk nemen werkgevers vaak aan dat de zieke werknemer, door gerichte inspanningen van alle partijen, binnen een jaar weer volledig actief zal zijn in zijn eigen arbeidsproces.

Hierdoor wordt er minimale aandacht besteed aan de werkgeversverplichtingen binnen de Wet verbetering Poortwachter. Door het doelgericht aanwenden van een arbeidsdeskundig onderzoek zorgt u er als werkgever voor dat u “Poortwachterproof” handelt en zo uw zieke werknemer ondersteunt in zijn herstelproces.