Skip to main content

Archieven: Diensten

Verzuimbegeleiding

Waarom verzuim onze
aandacht verdient!

Iedere verzuimsituatie is uniek en vraagt om maatwerk. En bij verzuim van een zieke werknemer geldt dat zeker. Met een goede en professionele begeleiding en sparringpartner kan verzuim voorkomen worden en op de passende wijze behandeld worden.

Verzuimbegeleiding

Naast begeleiding omtrent verzuim biedt MAACwerk ook begeleiding op HR-gebied. Met gedegen kennis en ruime werkervaring signaleert MAACwerk in korte tijd waar binnen jouw bedrijf de harmonie tussen balans en disbalans aanwezig is.

Verzuimbegeleiding is:

 • jouw eigen externe arbo-adviseur, die je het vaak complexe traject uit handen neemt
 • maandelijks voortgangsgesprek op locatie
 • onbeperkt deskundig advies
 • preventie door middel van vroegtijdige signalering
 • bewaking van de voortgang
 • oplossingsgericht, mensgericht en no nonsens
 • duidelijke afspraken
 • pragmatisch en praktisch to the point
 • maandelijks opzegbaar

Gratis verzuimscan

Iedere ondernemer weet graag wat er speelt omtrent (langdurig) verzuim. MAACwerk biedt daarom een GRATIS VERZUIMSCAN aan! Deze scan geeft een duidelijk beeld hoe je er als ondernemer voorstaat op HR-gebied, personeel-beleid en verzuim. Dit kwalitatief vooronderzoek kan langdurig ziekteverzuim voorkomen of de kans hierop verkleinen. Gebruik het onderstaande formulier om hem nu aan te vragen.

Maak direct een afspraak
met MAACwerk

Afspraak maken (Verzuimbegeleiding)

Lees verder

Arbeidsdeskundig onderzoek

Ziekte, ongeluk of uit de running?

Bij een arbeidsdeskundig onderzoek doet de arbeidsdeskundige de feitelijke werksituatie van een zieke of arbeidsongeschikte werknemer afwegen tegen de individuele omstandigheden van deze werknemer. Op die manier krijgt de arbeidsdeskundige inzicht in de mogelijkheden, de beperkingen, de geschiktheid van de functie en werkplek en de restverdiencapaciteit van de werknemer.

Arbeidsdeskundig onderzoek

Het doel van het arbeidsdeskundig onderzoek is om te beoordelen of werknemer geschikt of ongeschikt is voor zijn/haar eigen werk. Hierbij wordt bekeken of het werk aangepast kan worden. Mocht dit niet lukken dan worden de mogelijkheden van de werknemer bekeken richting ander passend werk buiten zijn/haar eigen werkgever.

Arbeidsdeskundig onderzoek is:

 • bekijken van huidige situatie werknemer
 • informatie verzamelen
 • adviseren
 • vervolgstappen die gezet moeten worden, kenbaar maken

Maak direct een afspraak
met MAACwerk

Afspraak maken (Arbeidsdeskundig onderzoek)

Lees verder