Ziekte, ongeluk of uit de running?

Bij een arbeidsdeskundig onderzoek doet de arbeidsdeskundige de feitelijke werksituatie van een zieke of arbeidsongeschikte werknemer afwegen tegen de individuele omstandigheden van deze werknemer. Op die manier krijgt de arbeidsdeskundige inzicht in de mogelijkheden, de beperkingen, de geschiktheid van de functie en werkplek en de restverdiencapaciteit van de werknemer.

Arbeidsdeskundig onderzoek

Het doel van het arbeidsdeskundig onderzoek is om te beoordelen of werknemer geschikt of ongeschikt is voor zijn/haar eigen werk. Hierbij wordt bekeken of het werk aangepast kan worden. Mocht dit niet lukken dan worden de mogelijkheden van de werknemer bekeken richting ander passend werk buiten zijn/haar eigen werkgever.

Arbeidsdeskundig onderzoek is:

  • bekijken van huidige situatie werknemer
  • informatie verzamelen
  • adviseren
  • vervolgstappen die gezet moeten worden, kenbaar maken

Maak direct een afspraak
met MAACwerk

Afspraak maken (Arbeidsdeskundig onderzoek)
MAACwerk
Produktieweg 1
6045 JC Roermond
  • 06 23 33 95 09
  • info@maacwerk.nl

Over ons

MAACwerk is jouw onafhankelijk specialist op het gebied van arbeidsdeskundige, arbo- en verzuimzaken. Een sparringpartner voor ondernemers die ziekteverzuim willen voorkomen én behandelen. Voor het Midden- en Klein Bedrijf, instellingen, profit en non-profit sector in Limburg, maar ook daarbuiten.

Kennisbrief

Met onze kennisbrief ben je die ondernemer die direct en op de juiste manier zijn verzuimdossier in orde heeft en (pro)actief mee omgaat. Schrijf nu snel in en sluit je aan bij die groep van ondernemers die hun verzuim op orde hebben.
Kennisbrief
© MAACwerk. All rights reserved. Created by brandcoach ill graff design
Beheer en onderhoud LinQxx.