Skip to main content

Ziekte, ongeluk of uit de running?

Bij een arbeidsdeskundig onderzoek doet de arbeidsdeskundige de feitelijke werksituatie van een zieke of arbeidsongeschikte werknemer afwegen tegen de individuele omstandigheden van deze werknemer. Op die manier krijgt de arbeidsdeskundige inzicht in de mogelijkheden, de beperkingen, de geschiktheid van de functie en werkplek en de restverdiencapaciteit van de werknemer.

Arbeidsdeskundig onderzoek

Het doel van het arbeidsdeskundig onderzoek is om te beoordelen of werknemer geschikt of ongeschikt is voor zijn/haar eigen werk. Hierbij wordt bekeken of het werk aangepast kan worden. Mocht dit niet lukken dan worden de mogelijkheden van de werknemer bekeken richting ander passend werk buiten zijn/haar eigen werkgever.

Arbeidsdeskundig onderzoek is:

  • bekijken van huidige situatie werknemer
  • informatie verzamelen
  • adviseren
  • vervolgstappen die gezet moeten worden, kenbaar maken

Maak direct een afspraak
met MAACwerk

Afspraak maken (Arbeidsdeskundig onderzoek)