Skip to main content

Maak kennis met Carla Peters van MAACwerk

Maak kennis met Carla Peters van MAACwerk

Carla Peters, oprichtster van MAACwerk, voorheen in Melick nu in Roermond, is een succesvolle ondernemer, register arbeidsdeskundige en verzuimspecialist. Ze richt zich op arbeidsdeskundige vraagstukken én de verzuimbegeleiding van ondernemers binnen het Midden- en Kleinbedrijf.

Wat doe je als werkgever op het moment dat je constateert dat het werk voor een werknemer niet meer passend is? Of als je ineens te maken krijgt met een hoog ziekteverzuim of een langdurig zieke medewerker? Allemaal vraagstukken waar Carla graag over meedenkt vanuit haar ervaring bij Justitie, de Overheid en het Bedrijfsleven. Als adviseur is ze empathisch, open en realistisch. Ze zoekt naar de juiste oplossingen voor alle betrokkenen. Vaak blijkt dan dat er voor werkgever n werknemer meer mogelijk is dan in eerste instantie wordt aangenomen (!).

Een interessante groep op de arbeidsmarkt is de vijftig plusser, vertelt Carla.

Mensen werken langer door en het percentage oudere werkzoekenden stijgt dan ook gestaag. In de praktijk blijkt dat ondernemers niet altijd weten hoe ze hierop in kunnen spelen. Zo gaan veel vacatures aan oudere werkzoekenden voorbij, ondanks financiële regelingen en andere mogelijkheden, die de ondernemer kunnen ondersteunen. Jammer, vindt Carla, want ouderen hebben vaak een hoop ervaring, hoppen niet snel van de ene naar de andere baan en zijn zeer gemotiveerd in hun werk. Zeker in onze hedendaagse, vluchtige maatschappij zijn dit interessante eigenschappen voor de (toekomstige) werkgever. In de komende twee edities van Vivere magazine vertelt Carla vanuit haar rol als register arbeidsdeskundige en verzuim-specialist over deze en andere kwesties die van belang zijn voor de ondernemer.